På årsmøtet i Oslo Krets torsdag 21. mars, ble advokatene Anette Mellbye gjenvalgt i styret for Oslo Krets og Anne-Sofie Rolfsjord i styret for Yngre advokater, Oslo.

Styret i Oslo Krets består av følgende medlemmer:

Leder: Else-Marie Merckoll, Langseth Advokatfirma

Medlemmer:

 • Lars Berge Andersen (nestleder), SANDS
 • Nora Hallen, Advokatfirmaet Elden
 • Trygve Staff, Staff
 • Hanne Skaarberg Holen, Thommessen
 • Anette Mellbye, Bull & Co
 • Gitte Marie Lundh Bjurling, Advoco

Styret i  Yngre advokater Oslo består av følgende medlemmer:

Leder: Magnus Brekke Svanberg, Furuholmen Dietrichson

Medlemmer:

 • Espen Kheradmandi, Huseiernes Landsforbund
 • Ingrid Mellum Gundersen,
 • Anne-Sofie Rolfsjord, Bull & Co
 • Christine Taaje, EY
 • Camilla Hovind Breiland, KPMG
 • Ea Herstad, Arntzen de Besche
 • Mohsin Ramani, Glittertind

 

 

SE FLERE ARTIKLER