Fra 1. juli 2017 trådte det i kraft en bestemmelse om at alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.  Vi har erfart at det er mange som ikke har fått med seg denne plikten.

 

Varslingsrutinene skal være skriftlige og minst inneholde:

 

–      oppfordring om å varsle ved kritikkverdige forhold,

 

–      fremgangsmåte for varsling,

 

–      fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

 

Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.

 

For spørsmål til artikkelen eller om arbeidsrett, ta gjerne kontakt med Rune Nordengenrn@bull.no eller +47 95107590. Første samtale er kostnadsfri.