Konflikter mellom naboer, arvinger eller i arbeidsforhold kan ofte løses billigere, raskere og bedre utenfor rettssalen. Advokatforeningen håper på økt bruk av megling.

Randi Birgitte Bull, advokat og partner i Bull & Co, sitter i et utvalg oppnevnt av Advokatforeningen som jobber med å utdanne sertifiserte meglere.

Meglerne skal gi bistand ved forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt. Målet er å komme frem til en løsning begge parter kan leve med, uten at saken havner i rettssalen. Les hele saken i dagens utgave av Finansavisen.

Les Dagbladets sak her