Det er helt sentralt at oppdragsgivere som skal eller kan slutte seg til en rammeavtale, fremgår av kunngjøringen. Temaet kom på spissen i en fersk KOFA-avgjørelse, hvor Bodø kommune var oppført som oppdragsgiver i kunngjøringen på Doffin/TED. Den som tok seg bryet med å lese konkurransegrunnlaget, kunne derimot se at også 14 andre nordlandskommuner ville slutte seg til kontrakten.

KOFA konkluderte med at dette ikke var godt nok. Kontrakten er kun tilstrekkelig publisert dersom det fremgår klart av selve kunngjøringen (eller invitasjonen til å bekrefte interesse) hvem som er oppdragsgivere, jf. FOA § 26-1 tredje ledd. (KOFA 2019/389)

Andreas C. Wahl / Aksel Fossbakken

SE FLERE ARTIKLER