Det er flere som er bekymret for at et eventuelt regjeringsskifte i 2021 kan føre til en gjeninnføring av arveavgift. Mange vurderer derfor å gjennomføre et generasjonsskifte med overføring av verdier til neste generasjon – for noen er det snakk om familiehytta, mens for andre er det snakk om familiebedriften. 

Et generasjonsskifte skiller seg fra arveoppgjør ved at oppgjøret planlegges og i stor utstrekning gjennomføres mens senior fortsatt lever.  Erfaringsmessig kan et slikt foregrepet arveoppgjør være å foretrekke fordi arvelater/senior vil ha full kontroll og skiftet kan skreddersys i langt større grad enn ved et ordinært arveoppgjør.

I alle tilfeller er det noen nøkkelfaktorer som ofte spiller en avgjørende rolle for om generasjonsskiftet blir en suksesshistorie eller en kime til konflikt. Vi har oppsummert de fire viktigste nøkkelfaktorene slik: 

  • Start prosessen i tide – god tid er ofte avgjørende for å gjøre gode vurderinger og valg 
  • Sørg for åpen og god dialog med arvinger og andre involverte 
  • Skaff oversikt over relevant regelverk – hva er handlingsrommet? Hvilke muligheter og begrensninger foreligger? 
  • Oppsøk rådgivere med riktig spisskompetanse 

Et generasjonsskifte innebærer som oftest et samspill av mange kryssende rettsregler. Ved de fleste større generasjonsskifter henger særlig arv- og skifteretten, selskapsretten og skatteretten nært sammen. For å kunne gi gode råd i forbindelse med et generasjonsskifter er det derfor viktig at rådgiverteamet har spisskompetanse innenfor alle disse feltene. 

Trenger du hjelp med generasjonsskifte?

Vi har generasjonsskifter og formuesplanlegging som et av våre satsingsområder og vårt generasjonsskifteteam er satt sammen av erfarne advokater som har spesialkompetanse innen alle disse områdene. Les mer om vår satsning og kompetanse på generasjonsskifter her.

Dersom du vurderer å gjennomføre et generasjonsskifte og ønsker råd og veiledning gjennom prosessen, ta gjerne kontakt med vårt generasjonsskifteteam:

Randi B. Bull

Partner
Mobil: 971 0 905
E-post: rbb@bull.no

Anne-Sofie Rolfsjord

Partner
Mobil: 934 97 470
E-post: asr@bull.no

Sunniva Lillebø Wahl

Senioradvokat
Mobil: 916 62 270
E-post: slw@bull.no

SE FLERE ARTIKLER