Sicilie Tveøy

Partner

Mobil: 988 30 104
E-post: stv@bull.no

 

Hovedarbeidsområder

Familie-, arve- og skifterett, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett.

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2002

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2011-
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, 2006-2011
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA, 2004-2006
Rådgiver, Oslo kommune Boligbygg, 2003

Verv
Offentlig bobestyrer i dødsboer for Oslo byfogdembete fra 2017
Medlem fagutvalget for familie, arv og skifterett fra 2007
Medlem i redaksjonen for fagtidsskriftet FAB fra 2007
Medlem av disiplinærutvalget for advokatforeningen Oslo krets fra 2011-2017
Medlem av representantskapet for Oslo krets 2014
Varamedlem i styret til JUS fra 2016
Medlem av støtteordningen for Oslo krets fra 2014
Styremedlem Bull & Co advokatfirma fra 2017

Publikasjoner/foredrag
En kritisk analyse av skjevdelingsregelen i ekteskapsloven, semesteroppgave UiO 2002
Skjevdeling, FAB 02/2006
Foreleser og artikkelforfatter innen flere rettsområder
Kursleder for studenter ved Universitetet i Oslo 2008-2009
Veileder og sensor på masteroppgaver UiO

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk