Morten Justad Johnsen

Partner

Mobil: 419 00 040
E-post: mjj@bull.no

Hovedarbeidsområder

Foreningsrett, generell kontraktsrett, fast eiendom, arbeidsrett, opphavsrett og varemerkerett.

Idrettsjuss med hovedvekt på idrettens regelverk, foreningsrett, kontraktsrett, straff og doping samt internasjonalt regelverk som International Olympic Committee (IOC) og WADA (doping).

Bistår med organisering og vedtekter for organisasjoner, utforming av avtaler som sponsoravtaler, utøveravtaler etc., bistand til kommersielt samarbeid mellom organisasjoner og næringsliv, etablering av selskap til arrangementer og utarbeidelse av rettighetsstruktur for organisasjoner, enkeltutøvere og arrangementer. Rådgivning og prosess i konfliktsaker og forhandlinger.

Bred erfaring og god kjennskap til idrettens organisering og politiske system.

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1998
Spesialfag, International Human Rights, Universitetet i København, 1997

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2017-
Senioradvokat, Bull & Co, 2016-2017
Advokat, Bull & Co, 2015-2016
Advokatfullmektig, 2015
Juridisk rådgiver / advokatfullmektig, Norges idrettsforbund, 2007-2014
Generalsekretær, Norges Seilforbund, 2000-2007
Namsfullmektig, Oslo Byfogdembete, 1998-2000

Verv
Leder, godkjenningsnemda for organisert kampaktivitet som tillater knockout, Kulturdepartementet, 2016 –
Medlem, Lovutvalget i Oslo Idrettskrets, 2016 –
Styreleder, Norsk idrettsjuridisk Forening, 2014 –
Nestleder, Norsk idrettsjuridisk Forening, 2013-2014
Leder, Lovkomiteen, Kongelig Norsk Seilforening, 2013 –
Medlem, Youth and Development Committee, International Sailing Federation, 2008-2012
Registrert formidler, Norges Fotballforbund, 2017-

Publikasjoner/foredrag
Eierskap til idrettsarrangementer, Svensk Idrottsjuridisk Forening Artikkelsamling, 2014
Rapport, Eierskap til idrettsarrangementer, Norges idrettsforbund, 2014
Veileder, Samarbeid om idrettsarrangementer, Norges idrettsforbund 2012
Norges Idrettshøgskole, forelesninger i idrettsjuss, 2009-
Høgskolen i Molde, forelesninger i idrettsjuss, 2009-

Medlemskap
Juristforbundet
Advokatforeningen
Norsk Idrettsjuridisk Forening

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk