Morten Justad Johnsen

Senioradvokat

Telefon: 23 01 01 21
Mobil: 419 00 040
E-post: mjj@bull.no

Hovedarbeidsområder

Foreningsrett, generell kontraktsrett, fast eiendom, arbeidsrett, opphavsrett og varemerkerett.

Idrettsjuss med hovedvekt på idrettens regelverk, foreningsrett, kontraktsrett, straff og doping samt internasjonalt regelverk som International Olympic Committee (IOC) og WADA (doping).

Bistår med organisering og vedtekter for organisasjoner, utforming av avtaler som sponsoravtaler, utøveravtaler etc., bistand til kommersielt samarbeid mellom organisasjoner og næringsliv, etablering av selskap til arrangementer og utarbeidelse av rettighetsstruktur for organisasjoner, enkeltutøvere og arrangementer. Rådgivning og prosess i konfliktsaker og forhandlinger.

Bred erfaring og god kjennskap til idrettens organisering og politiske system.

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1998
Spesialfag, International Human Rights, Universitetet i København, 1997

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2015-d.d.
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2015
Juridisk rådgiver / advokatfullmektig, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 2007-2014
Generalsekretær, Norges Seilforbund, 2000-2007
Namsfullmektig, Oslo Byfogdembete, 1998-2000

Verv
Leder, godkjenningsnemda for organisert kampaktivitet som tillater knockout, Kulturdepartementet, 2016 –
Medlem, Lovutvalget i Oslo Idrettskrets, 2016 –
Styreleder, Norsk idrettsjuridisk Forening, 2014 –
Nestleder, Norsk idrettsjuridisk Forening, 2013-2014
Medlem, Youth and Development Committee, International Sailing Federation, 2008-2012

Publikasjoner/foredrag
Eierskap til idrettsarrangementer, Svensk Idrottsjuridisk Forening Artikkelsamling, 2014
Rapport, Eierskap til idrettsarrangementer, Norges idrettsforbund, 2014
Veileder, Samarbeid om idrettsarrangementer, 2012
Norges Idrettshøgskole, forelesninger i idrettsjuss, 2009-
Høgskolen i Molde, forelesninger i idrettsjuss, 2009-

Medlemskap
Juristforbundet, 2015-
Advokatforeningen
Norsk Idrettsjuridisk Forening

Språk
Norsk, morsmål
Engelsk