Jørgen Burdal

Senioradvokat

Telefon: 23 01 01 16
Mobil: 977 97 601
E-post: jb@bull.no

Hovedarbeidsområder

Forretningsjuridiske spørsmål med hovedvekt på fast eiendom og arbeidsrett.
Utdannelse
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2010
Masteroppgave: ”Hva er av ”konkurransemessig betydning å hemmeligholde” iht. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr.2? – Om taushetsplikt for næringsopplysninger”
Juridiske valgemner, Charles University Praha, 2009

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co Advokatfirma AS, 2013
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2012 – 2013
Juridisk rådgiver, Bergen overformynderi, 2011

Medlemskap
Den Norske Advokatforening
Norsk Arbeidsrettslig Forening

Språk
Norsk
Engelsk