Jens Daniel Vinvand

Advokatfullmektig

Telefon: 23 01 01 59
Mobil: 908 24 366
E-post: jdv@bull.no

Hovedarbeidsområder

Familie- og arverett, samt immaterialrett, herunder opphavs-, patent- og varemerkerett.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015.

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2015-
Trainee, Bull & Co Advokatfirma AS, 2014
Skadekonsulent, DNB Forsikring AS, 2013-2015

Publikasjoner/foredrag
Masteroppgave: «Tolking av testamenter»

Språk
Norsk
Engelsk