Janne May Hjertén

Advokatsekretær

Telefon: 23 01 01 69
Mobil: 986 78 985
E-post: jmh@bull.no