Ingrid Ellingsen Gran

Advokat

Telefon: 23 01 01 29
Mobil: 415 00 877
E-post: ieg@bull.no

Hovedarbeidsområder

Immaterialrett, herunder varemerke- , design- og opphavsrett, markedsføringsrett, personvern, kontraktsrett, herunder telecom- og IT–kontrakter.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013
Juridiske valgemner ved Université Paul Cèzanne, Aix en Provence, Frankrike, våren 2012
Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2010

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co, 2016-
Advokatfullmektig, Bull & Co, 2014-2016
Trainee, Simonsen Vogt Wiig, 2013
Praktikant, Øvre Romerike tingrett, 2012
Praktikant, Oslo politidistrikt, Påtalegruppa, 2011

Publikasjoner/foredrag
Masteroppgave:
«Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak»
publisert i CompLex nr. 4/2013

Foredrag:
«Vederlagsretten i åndsverkloven § 45b i et norsk og EU-rettslig perspektiv»
holdt i Norsk forening for opphavsrett

Medlemskap
Norsk forening for opphavsrett
Advokatforeningen
Juristforbundet

Språk
Norsk morsmål
Engelsk
Noe fransk