Fride Alvilde S. Gundersen

Advokat

Mobil: 938 89 835
E-post: fg@bull.no

Hovedarbeidsområder

Selskapsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser.

Erfaring
Fride har jobbet i Bull & Co siden 2014. Hun arbeider hovedsakelig med selskapsrett, kontraktsrett og offentlige anskaffelser.

Fride bistår ved selskapsetableringer, utforming og forhandling av aksjonæravtaler og aksjekjøpsavtaler. Hun rådgir i forbindelse med forhøyelse og nedsetting av aksjekapitalen og utstedelse av finansielle instrumenter. Erfaringen inkluderer også utarbeidelse av insentivordninger for ansatte og restrukturering av virksomheter.

I tillegg bistår Fride med utforming og forhandling av kontrakter, herunder utviklings- leveranse- og driftsavtaler innen IT-sektoren, samt kommersielle avtaler om distribusjon og agentur.

Fride har betydelig erfaring innen offentlige anskaffelser og bistår både offentlige oppdragsgivere og leverandører i anbudsprosesser. Dette inkluderer utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kvalitetssikring av tilbud, strategisk rådgivning om gjennomføring av konkurranser samt klager og søksmål vedrørende anskaffelsesreglene.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013
Juridiske valgemner ved University of Auckland, Auckland, New Zealand, våren 2013.

Arbeidserfaring
Advokat, Bull & Co, 2016 –
Advokatfullmektig, Bull & Co, 2014-2016
Praktikant, Bull & Co, 2011-2013
Trainee, Advokatfirmaet Grette DA, 2011

Publikasjoner
Masteroppgave: «Arrest i boreplattform» (2013)

Medlemskap
Advokatforeningen

Språk
Norsk
Engelsk