Fride Alvilde S. Gundersen

Advokat – i permisjon

Telefon: 23 01 01 98
Mobil: 938 89 835
E-post: fg@bull.no

Hovedarbeidsområder

Forretningsjuridiske spørsmål med hovedvekt på konkursrett, selskapsrett og kontraktsrett.

Utdannelse
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013.
Valgfag innen internasjonal handel, EU-rett, internasjonale menneskerettigheter og lovgivning tilknyttet bekjempelse av terrorisme ved University of Auckland 2013.

Arbeidserfaring
Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS, 2014-
Praktikant, Bull & Co Advokatfirma AS, 2011-2013
Trainee, Advokatfirmaet Grette DA, 2011

Publikasjoner/foredrag
Masteroppgave: ”Arrest i boreplattform»

Språk
Norsk
Engelsk