Elsa Charlotte Gil

Partner

Mobil: 976 67 097
E-post: ecg@bull.no

Hovedarbeidsområder

Tvisteløsning og prosedyre innen private rettsforhold og forretningsjus med hovedvekt på selskapsrett og kontraktsrett. Elsa har de siste årene bistått flere kunder i erstatningssaker basert på profesjonsansvar.

Innenfor private rettsforhold arbeider Elsa hovedsakelig med arv og skifte, generasjonsskifter og økonomisk oppgjør mellom ektefeller/samboere.

Elsa har betydelig prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler og voldgift, og har også verdifull erfaring som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete og Oslo tingrett.

Utdannelse
Spesialfag EU-rett, Universite Robert Schuman, Strasbourg, 1999
Cand. Jur., Universitetet i Oslo, 1999

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2013 –
Senioradvokat, Bull & Co, 2011-2013
Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2010 – 2011
Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete, 2006 – 2010
Trainee Marsh McLennan Inc, New York, 2002
Trainee Norris McLauchlin & Marcus PA, New York, 2002
Advokat/advokatfullmektig, Bull & Co, 2000 – 2006

Verv
Lovdatas Redaksjonsråd for flaggsaker

Medlemskap
Den Norske Advokatforening

Språk
Norsk
Engelsk
Fransk