Christopher W. Husebye

Partner

Telefon: 23 01 01 39
Mobil: 924 10 629
E-post: ch@bull.no

Hovedarbeidsområder

Christopher har 15 års erfaring fra forretningsjuridisk virksomhet. Han har omfattende kompetanse innen corporate/M&A, med hovedvekt på oppkjøp, fusjoner, restruktureringer, selskapsdokumentasjon, due diligence og avtaleforhandlinger. Christopher har vært en sentral rådgiver i mange større transaksjoner og virksomhetsoverdragelser for både norske og internasjonale selskaper inkludert private equity-fond.

Han har videre lang erfaring med teknologijuss generelt og IT-kontrakter spesielt, og har bistått både kunder og leverandører innen IT, telekom og annen industri med utarbeidelse og forhandling av kontrakter.

Christopher har videre gode kunnskaper innen IPR (Intellectual Property Rights), herunder opphavsrett, registrering, forvaltning og beskyttelse av varemerker, kjennetegn og domenenavn, samt erfaring med ulike typer distribusjonsavtaler. Han har også jobbet mye med personvernrettslige spørsmål.

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1996
Godkjent rettsmegler, Advokatforeningen, 2006
Medierett og rettsfilosofi, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) Roma, Italia, 1995

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co Advokatfirma AS, 2013 –
Konsernadvokat, Broadnet Holding AS, 2009-2013
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, 1999-2009
Førstekonsulent, Forsvarets overkommando, Juridisk avdeling, 1997-1999

Verv
Styremedlem, Bull & Co Advokatfirma AS, 2014 –
Styreleder, Taiga Fund Management AS, 2011 –
Styremedlem, Stiftelsen Espen Karlstrøms Minnefond, 2014 –
Styremedlem, Ventelo Distribusjon AS, 2012 – 2013
Styremedlem, Ventelo Log AS, 2010 – 2013
Styreleder, Norsk-Italiensk Handelskammer, 2010 –

Medlemskap
Den Norske Advokatforening

Språk
Engelsk (god kunnskap)
Italiensk (god kunnskap)