Camilla Schøyen Borge

Partner

Telefon:23 01 01 37
Mobil:928 22 981
E-post: csb@bull.no

Hovedarbeidsområder

Forretningsjuridiske spørsmål med hovedvekt på:

  • Arbeidsliv, herunder bred erfaring innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Avtaleutforming, omstilling / nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tvisteløsning, forhandling av sluttavtaler, endringer i arbeidsforhold, tarifforhandlinger, ansatterepresentasjon i styrende organer. Hun har lang erfaring som foredragsholder innen arbeidsrett.
  • Personvern
  • Pensjon
  • Kontraktsrett
  • Prosedyre og tvisteløsning. Bred erfaring innen ordinære domstoler, Arbeidsretten, voldgift og ulik nemndsbehandling.

Utdannelse
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2003
Kriminologi grunnfag, Universitetet i Oslo, 1997

Arbeidserfaring
Partner, Bull & Co, 2014-
Advokatfullmektig, senere fast advokat og senioradvokat, Advokatfirmaet Wiersholm AS, 2005-2014
Advokatfullmektig, Lexia advokat, 2003-2004

Publikasjoner/foredrag
Omstilling og nedbemanning, 2. utg.
Er det fritt frem for bindingstid i arbeidsforhold? En kommentar til Høyesteretts dom av 7. april 2006, Arbeidsrett nr. 3 2007
Diverse arbeidsrettslige publikasjoner og foredrag.

Medlemskap
Medlem den Norske Advokatforening, MNA
Medlem Norges Juristforbund
Medlem Norsk Arbeidsrettslig Forening, NARF
Medlem European Employment Lawyers Association, EELA

Språk
Norsk
Engelsk