Anders Evjenth

Partner

Telefon: 23 01 01 80
Mobil: 901 86 418
E-post: ae@bull.no

Hovedarbeidsområder

Anders Evjenth har sitt hovedarbeidsområde innenfor fast eiendom, med særlig fokus på offentligrettslige og privatrettslige regler vedrørende eiendomsutvikling. Han arbeider i særlig grad med plan- og bygningsrettslige problemstillinger, herunder utbyggingsavtaler og refusjonsspørsmål,
tingsrett , ekspropriasjon og skjønn. Evjenth har bred erfaring med å føre saker for både ordinære domstoler og skjønnsrett og jordskifterett.

Gjennom sin  tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos fylkesmannen  i Oslo og Akershus, og som prosjektleder i for utarbeidelse av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, har Evjenth oversikt over de fleste offentligrettslige sider av eiendomsutvikling , fra planforslag til ferdigattest. Evjenth underviser i fagene plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett for handelshøyskolen BI, og i praktisk byggesaksbehandling i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Utdannelse
Cand. Jur. Universitet i Oslo 1989

Arbeidserfaring
Partner i Bull advokatfirma AS 2015-
Advokat i Kluge advokatfirma 2008-1015
Prosjektleder kommunal- og regionaldepartementet 2005-2007
Seksjonsleder/avdelingsdirektør, Juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1997-2005
Rådgiver Kommunal- og arbeidsdepartementet 1993-1997
Førstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1990-1993

Verv
Styremedlem i Forum for plan- og byngingsrett