Amund Grimstad

Assosiert partner

Telefon: 23 01 01 10
Mobil: 911 75 969
E-post: ag@bull.no

Hovedarbeidsområder

Immaterialrett (patent-, design-, kjennetegns- og opphavsrett (IPR)), konkurranse- og markedsrett. Selskapsrett og generell kontraktsrett, samt noe arbeidsrett.

Særlig erfaring med patentspørsmål innen farmasi og medisin, samt for kjemisk og mekanisk industri. Lisens- og teknologioverføringsavtaler, industrielle samarbeidsavtaler, franchiseavtaler og forhandleravtaler. Strategisk rådgivning innen IPR, forvaltning og beskyttelse av innovasjon.

Bransjeerfaring fra handels-, service- og industribedrifter som generell juridisk rådgiver, styremedlem og styreformann. Prosedyreerfaring, særlig innen patentrett og kjennetegnsrett, men også innen alminnelig kontraktsrett. Erfaring som voldgiftsdommer. Foredragsholder innen immaterialrett, markedsrett og arbeidsrett.

Annet

Omtalt som immaterialrettsekspert i en rekke internasjonale referanseverk som European Legal Experts, PLC Global Councel 3000, i European Legal 500, PLC Which Lawyer m.fl.

Chambers and Partners Europe skriver følgende i sin rapport for 2012:

«Long-established IP expert Amund Grimstad covers a wide spectrum of issues, including patents, copyright, trade marks and franchising.»

Utdannelse

Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 1975

Arbeidserfaring

Partner, Bull & Co, 1980-
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bull Løchen Skirstad & Co, 1975-1980

Verv
Medlem, WIPO Domain Name Panelist, 2000-2013
Juridisk sakkyndig medlem Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) 2013-
Medlem, Den Norske Advokatforeningens Lovutvalg for patent, mønster, varemerke og markedsføringsrett, 2002-2008

Publikasjoner

Medforfatter, Markedsføringsloven med kommentarer, Universitetsforlaget 6. utg 1997, 7. utg 2003
Medforfatter, Juridisk produktbeskyttelse, Tano, 1988

Språk

Norsk, morsmål
Engelsk