Kristoffer Aasebø

Kristoffer Aasebø

Partner

Telefon: 23 01 01 51
Mobil: 995 23 554
E-post: kaa@bull.no

Eivind Bergo-Eriksen

Eivind Bergo-Eriksen

Partner

Telefon: 23 01 01 35
Mobil: 959 32 649
E-post: ebe@bull.no

Kåre Bjørlo

Kåre Bjørlo

Partner

Telefon: 23 01 01 00
Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no

Bjarte Bogstad

Bjarte Bogstad

Partner

Telefon: +47 23 01 01 75
Mobil: +47 930 18 909
E-post: bbo@bull.no

Randi Birgitte Bull

Randi Birgitte Bull

Partner

Telefon: 23 01 01 70
Mobil: 971 70 905
E-post: rbb@bull.no

Jørgen Burdal

Jørgen Burdal

Senioradvokat

Telefon: 23 01 01 16
Mobil: 977 97 601
E-post: jb@bull.no

Saloume Djoudat

Saloume Djoudat

Partner

Telefon: 23 01 01 54
Mobil: 900 77 769
E-post: sd@bull.no

Tom G. Eilertsen

Tom G. Eilertsen

Partner

Telefon: 23 01 01 52
Mobil: 907 92 550
E-post: te@bull.no

Finn Olav R. Elde

Finn Olav R. Elde

Partner

Telefon: 23 01 01 07
Mobil: 913 03 644
E-post: elde@bull.no

Anders Evjenth,

Anders Evjenth,

Partner

Telefon: 23 01 01 80
Mobil: 901 86 418
E-post: ae@bull.no

Kristian Foss

Kristian Foss

Partner

Telefon: 23 01 01 68
Mobil: 970 62 655
E-post: kf@bull.no

Kristin Haram Førde

Kristin Haram Førde

Partner

Telefon: 23 01 01 57
Mobil: 951 01 307
E-post: khf@bull.no

Elsa Charlotte Gil

Elsa Charlotte Gil

Partner

Telefon: 23 01 01 30
Mobil: 976 67 097
E-post: ecg@bull.no

Ingrid Ellingsen Gran

Ingrid Ellingsen Gran

Advokat

Telefon: 23 01 01 29
Mobil: 415 00 877
E-post: ieg@bull.no

Ole B. Gundem

Ole B. Gundem

Assosiert partner

Telefon: 23 01 01 15
Mobil: 977 50 015
E-post: og@bull.no

Fride Alvilde S. Gundersen

Fride Alvilde S. Gundersen

Advokat

Telefon: 23 01 01 98
Mobil: 938 89 835
E-post: fg@bull.no

Haakon I. Haraldsen

Haakon I. Haraldsen

Partner

Telefon: 23 01 01 20
Mobil: 901 26 241
E-post: hih@bull.no

Elisabeth Hoffmann

Elisabeth Hoffmann

Advokat

Telefon: + 47 23 01 01 01
Mobil: +47 977 78 422
E-post: eh@bull.no

Bente Holmvang

Bente Holmvang

Partner

Telefon: 23 01 01 25
Mobil: 915 48 740
E-post: bho@bull.no

Jenny Sveen Hovda

Jenny Sveen Hovda

Senioradvokat

Telefon:23 01 01 33
Mobil:936 91 555
E-post:jsh@bull.no

Christopher W. Husebye

Christopher W. Husebye

Partner

Telefon: 23 01 01 39
Mobil: 924 10 629
E-post: ch@bull.no

Morten Justad Johnsen

Morten Justad Johnsen

Partner

Telefon: 23 01 01 21
Mobil: 419 00 040
E-post: mjj@bull.no

Nils Henrik Varmann Jørgensen

Nils Henrik Varmann Jørgensen

Partner

Telefon: 23 01 01 19
Mobil: 934 80 256
E-post: nhj@bull.no

Cathrine Lossius

Cathrine Lossius

Advokatfullmektig

Telefon: 23 01 01 66
Mobil: 959 39 120
E-post: cl@bull.no

Anette Mellbye

Anette Mellbye

Partner

Telefon: 23 01 01 96
Mobil: 934 33 682
E-post: am@bull.no

Thomas Berg Nordahl

Thomas Berg Nordahl

Partner

Telefon: 23 01 01 47
Mobil: 472 89 363
E-post: tbn@bull.no

Rune Nordengen

Rune Nordengen

Partner

Telefon: 23 01 01 60
Mobil: 951 07 590
E-post: rn@bull.no

Anne-Sofie Rolfsjord

Anne-Sofie Rolfsjord

Senioradvokat

Telefon:23 01 01 14
Mobil:934 97 470
E-post:asr@bull.no

Stian Sørensen Schilvold

Stian Sørensen Schilvold

Partner

Telefon: 23 01 01 44
Mobil: 958 93 464
E-post: sss@bull.no

Christine Stousland

Christine Stousland

Advokatfullmektig

Telefon: 23 01 01 67
Mobil: 415 41 591
E-post: cs@bull.no

Mari Campbell Strømme

Mari Campbell Strømme

Advokat

Telefon 23 01 01 72
Mobil: 480 71 525
Email: mcs@bull.no

Morten Svensen

Morten Svensen

Advokatfullmektig

Telefon: 23 01 01 03
Mobil: 411 92 289
E-post: ms@bull.no

Kirti Mahajan Thomassen

Kirti Mahajan Thomassen

Partner

Telefon: 23 01 01 63
Mobil: 469 48 477
E-post: kmt@bull.no

Sicilie Tveøy

Sicilie Tveøy

Partner

Telefon: 23 01 01 08
Mobil: 988 30 104
E-post: stv@bull.no

Jens Daniel Vinvand

Jens Daniel Vinvand

Advokat

Telefon: 23 01 01 59
Mobil: 908 24 366
E-post: jdv@bull.no

Andreas Wahl

Andreas Wahl

Partner

Telefon: 23 01 01 64
Mobil: 916 24 345
E-post: acw@bull.no

Erik Wahlstrøm

Erik Wahlstrøm

Advokat i kontorfellesskap

Phone: 23 01 01 02
Mobile: 934 68 638
E-mail: ew@bull.no